فروش انواع الومینیوم در مقاطع مختلف اعم از(لوله،گرد،ورق های الیاژی : ۶۰۶۱،۷۰۷۵ ۱۰۵۰،۲۰۲۴،۵۰۸۳) (تسمه،ششپر،قوطی،نبشی،ورق اجدار وساده،پروفیل مهندسی،زه نری ومادگی،وT)(برنج و مس و استیل نما)


انواع برش کاری پذیرفته میشود

به مدیریت : رضا رحیمی